علیرضا سلیمی

مبتکر دانشگاه موفقیت در ایران دانلود رزومه

مدرس بین المللی دوره های توانمند سازی وموفقیت فردی وگروهی در ایران و اروپا

کارشناس علمی برنامه های زنده رادیو و تلویزیون

سخنران حرفه ای مهارتهای زندگی درایران وخارج کشور

استاد دانشگاه های آلمان و ایران

تفکر سیستمی
تفکر سیستمی
دستاورد شما از این وبینار درک و بکارگیری تفکر سیستمی به شیوه ژرمن‌ها خواهد بود که نتایجی در سطح استانداردهای بالای جهان خلق کنید، مبارک‌تان باشد.
  • مدت وبینار: 2 ساعت
  • برای سطح متوسط
  • قابلیت دانلود دارد