علی شاه‌حسینی

بنیانگذار آکادمی مدیران پنج ستاره دانلود رزومه

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی
کارشناس‌ارشد روانشناسی بالینی
کارشناس مهندسی مکانیک
کارشناس‌ارشد مدیریت

تفویض اختیار
تفویض اختیار
در این وبینار متفاوت «تفویض اختیار» را خواهیم آموخت و با تاثیرات مثبت و پنهان تفویض اختیار آشنا خواهیم شد! اینکه چگونه اختیار در اجرا و یا تصمیم‌گیری را به فرد یا افراد دیگری واگذار کنیم.
  • مدت وبینار: 1 ساعت و 40 دقیقه
  • برای سطح متوسط
  • قابلیت دانلود دارد
افزایش اعتماد به نفس
افزایش اعتماد به نفس
ترس و تردید و دو دلی را کنار بگذارید و یک‌بار برای همیشه خود را از شر این همه فشار برهانید، تا بتوانید مزه و طعم زندگی واقعی را بچشید.
  • مدت وبینار: 1 ساعت و 45 دقیقه
  • برای سطح متوسط
  • قابلیت دانلود دارد