محمد کاظم زاده
مدرس

محمد کاظم زاده

دکترای روانشناسی و مدرس
mentor

مشاوره و تدریس در مجموعه آموزشی شیخ بهایی

مشاوره و تدریس در جامعه الصادق (ع)

مشاوره در مرکز مشاوره منطقه 9 ( آموزش و پرورش تهران)

مشاور کلینیک صدر

نویسنده و مجری برنامه شبکه های تلویزیونی و رادیویی

تدریس در قالب های مختلف مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تدریس و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس کارگاهی و مشاوره دانشگاه خواجه نصیر

تدریس و مشاوره مجموعه سمپاد ( استعداد درخشان)