امیرحسین امیری
مدرس

امیرحسین امیری

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
mentor

دارای مدرک گوگل ادوردز از شرکت گوگل

مشاور گوگل ادوردز بسیاری از استارتاپ ها و سایت های فعال در ایران

کارشناس اسبق گوگل ادوردز دیجی کالا

مشاور ارشد گوگل ادوردز اقامت 24

مشاور ارشد گوگل ادوردز بسیاری از استارتاپ های ایران

با سابقه 12 ساله در زمینه Web Branding و Google در ایران

دارنده مدرک رسمی از گوگل ادوردز