رضا شیرازی
مدرس

رضا شیرازی

موسس سئو 24 و وب 24
mentor

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار – دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارشناس ارشد هوش مصنوعی – دانشگاه امیر کبیر تهران

مهندسی کامپیوتر – سخت افزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب