پیام بهرام پور
مدرس

پیام بهرام پور

بنیانگذار هلدینگ بیشتر از یک‌نفر
mentor

› موسس و مدیرعامل هلدینگ بیشتر از یک‌نفر
› مدیر باشگاه سخنرانی و فن‌بیان برج میلاد
› نگارش بیش از ۹ جلد کتاب
› اجرای بیش از ۱۵۰۰۰ نفر ساعت سخنرانی و کارگاه آموزشی
› نگارش بیش از ۱۰۰ مقاله آموزشی
› برگزاری بیش از ۴۰ دوره آموزشی غیر حضوری
› اجرای بیش از ۳۰ برنامه در صدا و سیما
› مشاور و مربی شماری از غول‌های اقتصادی کشور
› کارگردان عملی و کارشناس برنامه تلویزیون خانگی
› نوسنده مقالات سخنرانی و فن بیان مجله پنجره خلاقیت
› عضو شورای سردبیری ماهنامه بین المللی آسمان‌شب