دکتر محمد سیدا
مدرس

دکتر محمد سیدا

مرد حافظه ایران
mentor

نویسنده، سخنران و مدرس سرمربی تیم‌ملی ورزش‌های ذهنی مدرس دوره‌های تقویت حافظه، تندخوانی و رشد فردی