علی جمشیدی
مدرس

علی جمشیدی

تولیدکننده برنامه شکست‌های طلایی
mentor

تولیدکننده برنامه شکست‌های طلایی

رویدادی جهت نمایش وجود ندارد.