محمد مهدی ربانی
مدرس

محمد مهدی ربانی

مدرس کسب و کار
mentor

مدرس

PhD مدیریت کسب‌وکار و استاد دانشگاه
موسس مهارت‌آموزی آنلاین ویدان
مدیر مسئول مجلۀ خلاقیت
مدیر انتشارات نگاه نوین
رئیس هیئت‌مدیره شرکت داروسازی دیموند
کارشناس بیش از ۸۰ برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی
عضو اتاق بازرگانی ایران و سوئیس
استاد ارشد آکادمی صادرات آلمان در ایالت بادن ووتنبرگ
مشاور دکتر کرمانی، پرفروش‌ترین وب‌سایت سلامتی
دانش آموخته دورۀ تخصصی تربیت مربی کارآفرینی از WIFI اتریش
دانش آموخته دورۀ رهبری از Cass university